Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr
Üniversite Odaklı Çalışmalar Üniversite Odaklı Çalışmalar

İstasyonTEDÜ üniversiteyi bir çözüm merkezi olarak konumlandırıyor, öğrenciler ve ilgili tüm uzman ve birimlerle yakın işbirliği içinde çalışmayı ilke ediniyor.

Ekosistem Odaklı Çalışmalar Ekosistem Odaklı Çalışmalar

İstasyonTEDÜ disiplinler ve sektörler arasındaki sınırların ötesine geçmeyi mümkün kılan etkileşim ortamları yaratarak farklı aktörler arasında köprü kuruyor.

Kuluçka Çalışmaları Kuluçka Çalışmaları

İstasyonTEDÜ yarattığı ürün, hizmet, modelle toplumsal sorunlara çözüm üretmeyi hedefleyen aktörlere yönelik bir sosyal kuluçka ve destek programı yürütüyor.

Blog

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Arayüzleri ve 2019 Yılı

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Arayüzleri ve 2019 Yılı

Posted in Genel

2019 yılı Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Ekosistemi için yeni araştırmaların, işbirliklerinin, destek programlarının doğduğu bir yıl oldu. Bu yazının amacı ekosistem aracılarının 2019 yılında yaptığı çalışmaları derlemek, sosyal girişimlerin ve sosyal inovasyonun desteklenmesinde farklı roller üstlenen aracı yapıların öneminin bilinirliğine katkı sağlamak.

Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu Raporu

Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu Raporu

Posted in Genel

British Council’ın Küresel Sosyal Girişim Programı kapsamında yayımlanan araştırma raporu, sosyal girişimlerin mevcut ölçeğine, kapsamına ve gelecek potansiyeline ışık tutuyor.
British Council ve İstasyonTEDÜ liderliğinde, TED Üniversitesi, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden oluşan bir konsorsiyum tarafından Ekim 2018’den bu yana yürütülen araştırmanın raporu yayımlandı.

Ankara Sosyal İnovasyon Ekosistemi

Ankara Sosyal İnovasyon Ekosistemi

Posted in Genel

Ekosistem yaklaşımı, sistem, mekanizmalar, kurumlar ve kişiler arasındaki etkileşimi esas alan bir yaklaşım. Bütünü kavramayı ve güçlendirilmek istenen değerleri, dönüştürülmek istenen sosyal formasyonları, eksiklikleri, yığılmaları fark etmeyi kolaylaştırıyor. Bir ekosistem aktörünün ürettiği değerin kendi yörüngesinin dışına çıkabilmesi ve sistem seviyesinde dönüştürücü bir kuvvet haline gelebilmesi için ekosistem içindeki etkileşim ve işbirliği ağlarının güçlenmesi gerekiyor.