Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr
Ekosistem Ekosistem

Disiplinler ve sektörler arasındaki sınırların ötesine geçmeyi mümkün kılan etkileşim ortamları yaratarak farklı aktörler arasında köprü kuruyor. Dönüştürücü etkiye sahip fikirlerin üretilmesi için alan yaratıyor.

Sosyal Kuluçka Sosyal Kuluçka

Yarattıkları ürün, hizmet ya da modellerle toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefleyen toplumsal fayda odaklı aktörler için bir sosyal kuluçka programı yürütüyor.

Projeler Projeler

Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik potansiyelinin oluşturulması ve geliştirilmesi için, işbirlikleri kurarak projeler geliştiriyor. Bu alandaki araştırmalarda aktif rol oynuyor.

Blog

Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu Raporu

Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu Raporu

Posted in Genel

British Council’ın 2009 yılında başlattığı ve 31 ülkede yürütülen Küresel Sosyal Girişim Programı kapsamında yayımlanan araştırma raporu, sosyal girişimlerin mevcut ölçeğine, kapsamına ve gelecek potansiyeline ışık tutuyor.
British Council ve İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi liderliğinde, TED Üniversitesi, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden oluşan bir konsorsiyum tarafından Ekim 2018’den bu yana yürütülen araştırmanın raporu, 3 Temmuz 2019’da yayımlandı.

Ankara Sosyal İnovasyon Ekosistemi

Ankara Sosyal İnovasyon Ekosistemi

Posted in Genel

Ekosistem yaklaşımı, sistem, mekanizmalar, kurumlar ve kişiler arasındaki etkileşimi esas alan bir yaklaşım. Bütünü kavramayı ve güçlendirilmek istenen değerleri, dönüştürülmek istenen sosyal formasyonları, eksiklikleri, yığılmaları fark etmeyi kolaylaştırıyor. Bir ekosistem aktörünün ürettiği değerin kendi yörüngesinin dışına çıkabilmesi ve sistem seviyesinde dönüştürücü bir kuvvet haline gelebilmesi için ekosistem içindeki etkileşim ve işbirliği ağlarının güçlenmesi gerekiyor.