Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Yenilikçi Çözümler için Disiplinlerarası bir Arayüz Fizibilitesi

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında yürütülen “Sosyal Sorunlara Yenilikçi Çözümler Üretilmesinde Tasarım Odaklı ve Disiplinlerarası Arayüz Kurulumu Fizibilitesi” ile Ankara özelinde bu alanda bir model oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında TED Üniversitesi’nin farklı fakültelerinden akademisyenler ve farklı birimlerinden uzmanlardan oluşan disiplinlerarası bir ekip, üniversite ile sosyal ve ekonomik aktörler arasında etkileşim ve ortak üretimi kolaylaştıran; tasarım-odaklı, disiplinlerarası ve sürdürülebilir bir arayüz yapısının fizibilitesi üzerinde çalışıyor. Çalışmada mevcut durum tespitinin ardından ekosistem haritalama ve model pozisyonlama gibi yöntemler kullanılarak gelecek tasarımları oluşturulacak.

Proje sonucunda ulaşılacak fizibilite çıktılarının hayata geçirilmesiyle Ankara’nın sosyal yenilikçilik potansiyelinin ortaya çıkarılması ve uzun vadede sosyal ve ekonomik kalkınmaya katkıda bulunulması bekleniyor.