Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Sosyal
Kuluçka

İstasyonTEDÜ toplumsal fayda odaklı çalışan, kar amacı gütmeyen ve sürdürülebilir bir model kurmayı hedefleyen aktörlere açık bir pilot Sosyal Kuluçka Programı yürütüyor.

Programda sosyal girişimcilere ve sosyal fayda odaklı aktörlere 12-18 ay aralığında iş geliştirme, arabuluculuk yapma, yer imkânı sağlama gibi çeşitli destekler veriliyor. Program farklı aşamalarda (fikir,uygulama,ölçeklenme) yer alan aktörlere finansal olmayan destek mekanizmalarının bir kombinasyonunu sunuyor.

Bireysel ya da ekip başvurularına yıl boyunca açık olan Sosyal Kuluçka Programı, Eylül 2016’dan bu yana farklı ihtiyaçlara yönelik özelleştirilmiş çözümler sunmayı hedefleyen bir kuluçka modeli olarak ekosistemdeki çeşitli aktörlere hizmet sağlıyor. Bu zamana kadar programa katılan 10 sosyal girişimin yanı sıra 70 sosyal fayda odaklı aktör/kurum bu hizmetlerle desteklendi.

Sosyal Kuluçka Programında yer almak için aşağıdaki butona tıklayarak ön başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Kuluçka Programı Ekipleri

“Herkesin güvenle ve özgürce sosyalleştiği şehirlerin hayalini kuruyoruz. Engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan bireylerin sosyal mekanlara erişimini kolaylaştırmak adına sosyal medya, web sitesi ve mobil uygulama kanallarını kullanarak erişilebilir mekanlar ile engellileri buluşturmak, mekanlardaki erişim problemlerini çözerek uygun sosyal alanların sayısını arttırıp herkes için yaşanabilir alanlar üretmeyi hedefliyoruz.”

Gelecek Teknolojiler Derneği olarak, yeni bir teknoloji devriminin eşiğindeki dünyamızda gelişmekte olan, halihazırda hayatımızı etkileyen ve orta vadede hayatımızı tümden değiştirme potansiyeline sahip teknolojiler hakkında toplumun her alanında farkındalık yaratma amacıyla yola çıktık. Gelişen ve değişen teknolojilerin olumsuz etkilerini azaltıp olumlu etkilerini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Teknoloji okuryazarlığı ile bu teknolojilerin haklar, özgürlükler ve her kesimi dahil edici mekanizmalarına odaklanıyoruz.”

“Geçim kaynakları sınırlı olan üretici grupları için bir kapasite geliştirme platformu olarak hedefimiz, kendi dışında gelişen sebeplerden ötürü geçimini sağlayamayan ve toplumsal yaşama katılamayan, temel üretim becerisine sahip; kadın, engelli, göçmen vb. bireylerin ve grupların topluma sosyal ve ekonomik katılımlarını kolaylaştırmak.”

“İnsanları bir araya getiren ‘ortak yaşama alanları’ kurma hayali taşıyoruz. Yaşam alanlarını, insan ve topluluk ilişkilerini de içerecek biçimde yeniden tasarlıyoruz. Bu alanlar ile de insanların birlikte yaşama ve üretme yetilerini geliştirerek yeni bir birlikte yaşama kültürü oluşturmayı umuyoruz. Amacımız, ev kültürünü kişiye özel olmaktan çıkarıp müşterek bir hayata dönüştürmek. Böylelikle yalnızlaşmayı, konaklama problemlerini, sosyal izolasyonu, gençlik problemlerini çözmeyi hedefliyoruz.”

Mezun Ekipler

“Amacımız, kamusal alanda cinsel tacize ve cinsel saldırıya maruz bırakılan veya tanık olanlara, yaşadıklarını anonim bir şekilde paylaşabilecekleri, psikolojik ve hukuksal destek konusunda rehberlik yapan dijital bir dayanışma ve açık veri platformu sağlamak.”

“Tiyatro’nun hikayesini anlatıyoruz.”  

 

“Yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine oturan şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, şehir efsanelerine birçok alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz.

Böylece birincil haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğunu öğrenmesini sağlıyoruz. Eleştirel düşünme alışkanlığını kazandırmayı ve yeni medya okuryazarlığını artırmayı amaçlıyoruz.”

“Türkiye’deki yaklaşık 60 bin ilk ve orta dereceli okulun her birinin, en az bir patenti (tasarım, faydalı model, marka, eser) olması için yola koyulmuş bir sosyal girişim. HOP’un amacı üretim kültürünü somut çıktılarla (yeni tescillerle) tabana yaymak ve çocukları, yaratıcılıklarının doruklarındayken üretim için yarıştırmaksızın cesaretlendirmek.”