Sosyal İnovasyon Eğitim Programı

Sosyal inovasyon konusunda alanda kapasite geliştirici bir rol oynayacağı düşünülen Sosyal İnovasyon Eğitim Programı'nın prova aşaması 14-19 Şubat 2017 tarihlerinde, İngiltere İkili İşbirliği Fonu kapsamında desteklenen bir proje kapsamında TED Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. 

Eğitim programında şu modüller yer aldı:

  • Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik nedir?
  • Vaka Çalışmaları
  • Değişim teorisi ve sosyal işletme modeli geliştirme
  • Hikâye anlatıcılığı ve topluluk oluşturma
  • Örgütsel davranış
  • Sosyal girişimciler için iş geliştirme
  • Sosyal işletmeler için hukuki çerçeve
  • Proje yönetimi döngüsü
  • Sosyal etki ölçüm yöntemleri
  • Fonlama ve yatırım

 

Katılımcılara uygulanan anket geri bildirimleri doğrultusunda eğitimin geliştirilmesi çalışmaları sürüyor. 

 istasyon sosyal inovasyon egitim programi