Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr


Kuluçka Programı

İstasyonTEDÜ toplumsal fayda odaklı çalışan, kar amacı gütmeyen ve sürdürülebilir bir model kurmayı hedefleyen aktörlere açık bir Kuluçka Programı yürütüyor.

Programda sosyal girişimcilere ve sosyal fayda odaklı aktörlere 12-18 ay aralığında iş geliştirme, arabuluculuk yapma, yer imkânı sağlama gibi çeşitli destekler veriliyor. Program farklı aşamalarda (fikir,uygulama, ölçeklenme) yer alan aktörlere finansal olmayan destek mekanizmalarının bir kombinasyonunu sunuyor.

Bireysel ya da ekip başvurularına yıl boyunca açık olan Sosyal Kuluçka Programı, Eylül 2016’dan bu yana farklı ihtiyaçlara yönelik özelleştirilmiş çözümler sunmayı hedefleyen bir kuluçka modeli olarak ekosistemdeki çeşitli aktörlere hizmet sağlıyor. Bu zamana kadar programa katılan 19 sosyal girişimin yanı sıra 120 sosyal fayda odaklı aktör/kurum bu hizmetlerle desteklendi.

 Kuluçka Programı’na bir süre yeni başvuru alınmayacaktır.

Kuluçka Katılımcıları

Joon

Mezun

“Geçim kaynakları sınırlı olan üretici grupları için bir kapasite geliştirme platformu olarak hedefimiz, kendi dışında gelişen sebeplerden ötürü geçimini sağlayamayan ve toplumsal yaşama katılamayan, temel üretim becerisine sahip; kadın, engelli, göçmen vb. bireylerin ve grupların topluma sosyal ve ekonomik katılımlarını kolaylaştırmak.”

“Amacımız, kamusal alanda cinsel tacize ve cinsel saldırıya maruz bırakılan veya tanık olanlara, yaşadıklarını anonim bir şekilde paylaşabilecekleri, psikolojik ve hukuksal destek konusunda rehberlik yapan dijital bir dayanışma ve açık veri platformu sağlamak.”

Teyit

Mezun

“Yaygın bilinen yanlışlardan, sosyal medyanın gündemine oturan şüpheli bilgilere, medyanın gündeme getirdiği iddialardan, şehir efsanelerine birçok alanda doğrulama yaparak internet kullanıcılarının doğru bilgiye ulaşmasını sağlamak için çalışıyoruz.

Böylece birincil haber kaynağı olarak interneti kullanan yurttaşların ve sivil toplum örgütlerinin çevrimiçi platformlarda hangi bilginin doğru, hangisinin yanlış olduğunu öğrenmesini sağlıyoruz. Eleştirel düşünme alışkanlığını kazandırmayı ve yeni medya okuryazarlığını artırmayı amaçlıyoruz.”

“Tiyatro ve sahne sanatları hakkında yazılı, görüntülü ve sesli içerikler üreten, yolculuğuna çok yazarlı bir blog olarak devam eden tiyatro.co’da başta tiyatro olmak üzere sahne sanatları için yeni bir alan açmak ve eleştiri kültürünü geliştirmek için çalışıyoruz.”

Her Okula Patent

Katılımcı

Üretim kültürünü yeni tescillerle tabana yaymak ve çocukları üretim için yarıştırmaksızın cesaretlendirmek için yola koyulmuş bir sosyal girişim. 

Makers Ankara

Katılımcı

Ankara’da maker topluluğu oluşturmayı ve maker kültürünü yaymayı amaçlayan bir oluşum.

Lavarla

Katılımcı

Ankara ve kent hafızası için çalışan bir sosyal girişim.


Verdiğine İyi Bak

Katılımcı

Vatandaşların vergi konusundaki farkındalıklarını artırmayı amaçlayan online vergi hesaplama platformu. 

Bilgi aktivizmi konusunda farkındalık yaratmayı, bilgi için çalışan aktörlerin görünürlüklerini arttırmayı ve işbirliklerini çoğaltmayı amaçlayan bir platform.

Gel-Tek

Katılımcı

Gelecek Teknolojiler Derneği olarak, yeni bir teknoloji devriminin eşiğindeki dünyamızda gelişmekte olan, halihazırda hayatımızı etkileyen ve orta vadede hayatımızı tümden değiştirme potansiyeline sahip teknolojiler hakkında toplumun her alanında farkındalık yaratma amacıyla yola çıktık. Gelişen ve değişen teknolojilerin olumsuz etkilerini azaltıp olumlu etkilerini yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Teknoloji okuryazarlığı ile bu teknolojilerin haklar, özgürlükler ve her kesimi dahil edici mekanizmalarına odaklanıyoruz.”

“Herkesin güvenle ve özgürce sosyalleştiği şehirlerin hayalini kuruyoruz. Engellilerin ve hareket kısıtlılığı olan bireylerin sosyal mekanlara erişimini kolaylaştırmak adına sosyal medya, web sitesi ve mobil uygulama kanallarını kullanarak erişilebilir mekanlar ile engellileri buluşturmak, mekanlardaki erişim problemlerini çözerek uygun sosyal alanların sayısını arttırıp herkes için yaşanabilir alanlar üretmeyi hedefliyoruz.”

 

The Roof

“İnsanları bir araya getiren ‘ortak yaşama alanları’ kurma hayali taşıyoruz. Yaşam alanlarını, insan ve topluluk ilişkilerini de içerecek biçimde yeniden tasarlıyoruz. Bu alanlar ile de insanların birlikte yaşama ve üretme yetilerini geliştirerek yeni bir birlikte yaşama kültürü oluşturmayı umuyoruz. Amacımız, ev kültürünü kişiye özel olmaktan çıkarıp müşterek bir hayata dönüştürmek. Böylelikle yalnızlaşmayı, konaklama problemlerini, sosyal izolasyonu, gençlik problemlerini çözmeyi hedefliyoruz.”

Kadın Öz Savunma Akademisi, genç kadınların mental ve fiziksel güçlenmesi için çalışmalar yürüten bir sosyal girişimdir. Kadın gruplarına yönelik güçlendirme ve öz savunma temelli atölyeler düzenlemekte ve farklı deneyimleri olan kadınlar arasındaki dayanışma ağının gelişmesi için dijital savunuculuk çalışmaları gerçekleştirmektedir.

Teyit tarafından yürütülen Factory, farklı disiplinlerden katılımcıların yanlış bilgi sorununa yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler geliştirebileceği bir iş geliştirme programı.

Filistin ve Şam’da insanoğlunun ilk ektiği bitkiler “incir” ve “zeytin” olarak bilinir. Arapçada Tina incir, Zita zeytin demektir. Tina Zita, eşitsizlikleri kaldırarak göçmen kadınları güçlendirerek ve topluma daha sağlıklı yemek seçimleri sunarak çeşitli etkinliklere catering hizmeti veren bir sosyal girişimdir.

Çocuklar doğal bir merak güdüsü taşırlar. Bilim Kutusu olarak çocukların ve ailelerinin merak etmesi, soru sorması, araştırması, gözlemlemesi, deneyimlemesi ve bunlardan sonuç çıkarması için kutular ve deneyim paylaşımı websitesi tasarladık.

Bir Bilim Kutusu, sadece deney seti değil, baştan sona bir bilim macerasıdır. Bu macerada çocukların konular üzerine düşünmesi, fikir geliştirmesi ve deneyimleyerek bu kazanımlarını daha kalıcı hale getirmesini sağladık.