Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Sivil Toplum Alanında Sosyal İnovasyon Kapasitesi Geliştirme Projesi

Proje, Ankara’daki sosyal fayda odaklı, kar amacı gütmeyen sosyal inovasyon aktörleri/ kurumları için gelişmiş kapasite ve bilgiye ulaşmayı ve proje/planlarının farkına varmaları için desteklemeyi amaçladı. Aynı zamanda Birleşik Krallık’ta alandaki uzman kuruluşlarla İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi arasında uzun süreli işbirliği geliştirdi. Proje, İngiltere İkili İşbirliği Program Fonu kapsamında 7 Kasım 2016 ve 20 Şubat 2017 tarihleri arasında yürütüldü.

Proje kapsamında,
-özelleştirilmiş eğitim programı tasarlandı,
-Ankara’daki eğitim programının içeriğinin, tasarımının ve uygulamasının geliştirilmesine katkı sağlaması adına Birleşik Krallık’taki uzman sosyal inovasyon kuruluşlarına saha ziyaretleri düzenlendi,
-Ortaklık kurmak için düzenlenen saha ziyaretleri esnasında Young Foundation, Nesta, UnLtd UK, Social Value UK gibi Birleşik Krallık’taki öncü kuruluşlarla toplantılar düzenlendi,
-eğitim programı sivil toplum ve sosyal girişimcilerden oluşan 10-12 kişilik bir ön grupla test edildi,
-eğitim programının gözlemlenmesi ve değerlendirilmesi için göstergeler geliştirildi.