Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr
Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Arayüzleri ve 2019 Yılı

Türkiye Sosyal Girişimcilik Ekosistemi Arayüzleri ve 2019 Yılı

Posted in Genel

Yazan Merve Kavas

2019 yılı Türkiye’de Sosyal Girişimcilik Ekosistemi için yeni araştırmaların, işbirliklerinin, destek programlarının doğduğu bir yıl oldu. Bu yazının amacı ekosistem aracılarının 2019 yılında yaptığı çalışmaları derlemek, sosyal girişimlerin ve sosyal inovasyonun desteklenmesinde farklı roller üstlenen aracı yapıların …

Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu Raporu

Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu Raporu

Posted in Genel

British Council’ın 2009 yılında başlattığı ve 31 ülkede yürütülen Küresel Sosyal Girişim Programı kapsamında yayımlanan ‘Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu’ araştırma raporu, sosyal girişimlerin mevcut ölçeğine, kapsamına ve gelecek potansiyeline ışık tutuyor.

British Council ve İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi liderliğinde, TED …

Ankara Sosyal İnovasyon Ekosistemi

Ankara Sosyal İnovasyon Ekosistemi

Posted in Genel

Ekosistem yaklaşımı, sistem, mekanizmalar, kurumlar ve kişiler arasındaki etkileşimi esas alan bir yaklaşım. Bütünü kavramayı ve güçlendirilmek istenen değerleri, dönüştürülmek istenen sosyal formasyonları, eksiklikleri, yığılmaları fark etmeyi kolaylaştırıyor. Bir ekosistem aktörünün ürettiği değerin kendi yörüngesinin dışına çıkabilmesi ve sistem seviyesinde …