Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Yenilikçi Çözümler için Disiplinlerarası bir Arayüz Fizibilitesi İzmir Saha Ziyaretleri

TED Üniversitesi bünyesinde disiplinlerarası ortak üretimi kolaylaştıracak, tasarım odaklı, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir arayüz model önerisi ortaya koymayı hedefleyen, Ankara Kalkınma Ajansı destekli fizibilite projesi kapsamında, mevcut durumu ortaya koyabilmek için iyi uygulama örneklerine ziyaretler düzenleniyor. Mayıs ayında İzmir’e yapılan saha ziyaretlerinde Minerva, UrbanTank, İYTE TTO, Meslek Fabrikası, Originn, TARKEM ve Akdeniz Akademisi ile görüşülerek, uygulama alanları ve altyapıları gözlemlendi. Bu modellerin kuruluş aşamaları, operasyonel süreçleri, iş modelleri ve genel stratejileri hakkında bilgi toplandı.


Mayıs 2019