Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Yenilikçi Çözümler için Disiplinlerarası Arayüz

18 Nisan Perşembe günü Dr. Öğretim Üyesi Ersan Ocak ve Dr. Sanem Yalçıntaş Gülbaş, TED Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri öğretim üyeleri, Bilgi Teknolojileri Birimi, Araştırma Teknoloji ve İnovasyon Birimi ve İstasyonTEDÜ’nün işbirliği ile yürütülen ve disiplinlerarası ortak üretimi kolaylaştıran, tasarım odaklı, sürdürülebilir ve uygulanabilir bir arayüz modeli sunmayı hedefleyen “Yenilikçi Çözümler için Disiplinlerarası bir Arayüz Fizibilitesi” proje sunumunu gerçekleştirdi.  Aynı zamanda Sanayi Bakanlığı’nın “Rekabetçi Sektörler“ proje çağrısı ile ilgili de bilgi verilen seminere akademisyenler ve idari personel katıldı.

 

Nisan 2019