Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Sosyal İnovasyon Eğitim Programı

Sosyal inovasyon konusunda alanda kapasite geliştirici bir rol oynayacağı düşünülen Sosyal İnovasyon Eğitim Programı’nın prova aşaması 14-19 Şubat 2017 tarihlerinde, İngiltere İkili İşbirliği Fonu kapsamında desteklenen bir proje kapsamında TED Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Eğitim programında şu modüller yer aldı:

Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik nedir?
Vaka Çalışmaları
Değişim teorisi ve sosyal işletme modeli geliştirme
Hikâye anlatıcılığı ve topluluk oluşturma
Örgütsel davranış
Sosyal girişimciler için iş geliştirme
Sosyal işletmeler için hukuki çerçeve
Proje yönetimi döngüsü
Sosyal etki ölçüm yöntemleri
Fonlama ve yatırım

Katılımcılara uygulanan anket geri bildirimleri doğrultusunda eğitimin geliştirilmesi çalışmaları sürüyor.