Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Sivil Toplum Aktörleri için Kaynak Geliştirme
Eğitimi

 

SivilDüşün AB Programı’nın sivil toplum aktörleri için düzenlediği kapasite geliştirme eğitimleri kapsamında gerçekleştirilen kaynak geliştirmede yenilikçi modeller eğitimi İstasyonTEDÜ tarafından verildi. 27 Şubat Çarşamba günü gerçekleşen eğitimde; yenilikçi fon kaynakları, kaynak modelleri, doğru kaynağı bulma, kaynak geliştirmede işbirliği modelleri, sistem seviyesinde düşünme gibi konular ele alındı.