Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Bir Dijital İnovasyon Pratiği Olarak Kentin Hava Kalitesini İzleme

Çarşamba, 17 Ocak 2018

16:00

Çok Amaçlı Salon

İstasyonTEDÜ, British Council’in Yaratıcı Platformlar Değişim Programı’nın bir parçası olarak, South Coast Science’dan Bruno Beloff’u ağırlıyor.

Bruno, TED Üniversitesi Kampüsü’nde aktif olarak hava kirliliği verisi toplayacak Praxis adı verilen hava kalitesi izleme cihazıyla neler yapılabileceğini mevcut pratikleri üzerinden aktaracak. Kentin veri odaklı bilgisinin üretilmesi ve bu bilginin disiplinler ötesi bir etkileşimle çoklulaştırılmasını amaçlayan bu çalışmanın tartışmaya açılacağı İstasyon Buluşması’na davetlisiniz.