Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

İmece - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Ankara Buluşması

Cumartesi, 02 Aralık 2017

10:00

İstasyonTEDÜ

Şubat 2017’de ATÖLYE ve Zorlu Holding kurucu ortaklığı ve S360 stratejik partnerliği ile hayata geçirilen imece, sosyal meseleler etrafında bir araya gelen birey ve kurumları çeşitli kaynaklarla buluşturan bir sosyal inovasyon platformu. Destek Programı kapsamında imece, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik temalar seçiyor ve bu temalar doğrultusunda belirlenen meselelere çözüm üreten sosyal girişimcileri destekliyor.

İmece’nin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği temalı ikinci Destek Programı’nın içeriği, teması ve başvurularıyla ilgili imece ekibinden bilgi alabileceğin etkinlikleri duyurmak isteriz. Bu etkinliklerde bilgi edinmenin yanı sıra, insan odaklı tasarım yönteminin bileşenlerine yer verilecek mini workshop’un da parçası olabilirsin. imece, 1 Aralık İzmir Originn’de, 2 Aralık Ankara İstasyon’da ve 8-10 Aralık’ta re-coded tarafından düzenlenen Sosyal İnovasyon Hackathon’u kapsamında İstanbul Impact Hub’da olacak.