Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Dünya Vatandaşlığı Ek Dal Programı

Dünya Vatandaşlığı Ek Dal Programı, öğrencilerin dünya vatandaşlığı kimliği geliştirmelerine destek olmak amacıyla başlatılmıştır. Programın ana hedefi, eleştirel düşünce ve toplumsal sorumluluk ilkeleri çerçevesinde yerel ve küresel sorunların farkında olan ve bu sorunlara yönelik çözüm üretme kapasitesine sahip mezunlar yetiştirilmesine katkı sunmaktır. Aynı zamanda öğrencilerin,  günümüz dünyasının gittikçe artan ilişki ve etkileşim ağları içinde, iş dünyasına, yaşam koşullarına, uluslar ve kültürlerarası ortamlara beceriklilik ve rahatlıkla uyum sağlayabilecek genç insanlar olabilmeleri hedeflenecektir. Program kapsamında öğrencilerin; eleştirel düşünce, dil ve ifade yeteneklerinin geliştirilmesinin yanı sıra, sivil toplum aktivitelerine yönelik uygulamalı çalışmalara katılımları sağlanacaktır.

 

Bu dönem kaydolabileceğiniz dersler:

CIT 301 Yurttaş Katılımı | Berivan ELİŞ
Pazartesi 16:00-18:50 @G006

CIT 310 Bilim Felsefesine Giriş | Direnç ERŞAHİN
Çarşamba 16:00-18:50 @G108

CIT 340 Kurumsal Sorumluluk Kavramı ve Uygulamaları  | Berkay ORHANER
Çarşamba 16:00-18:50 @G003

LIT 320 Büyük Yazarların Mektupları ve Günlükleri | Sibel SİPAHİOĞLU
Çarşamba 10:00-12:50 @A116