Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Disiplinlerarası Arayüz Fizibilite Çalışması Kapanış Etkinliği

TED Üniversitesi’nin farklı fakülte ve birimlerinden akademisyen ve uzmanların işbirliğiyle Şubat 2019’dan bu yana tasarım odaklı, disiplinlerarası ve sürdürülebilir bir arayüz modeli tasarlamak üzere yürütülen fizibilite çalışmasının kapanış etkinliği 30 Ocak’ da gerçekleşti. STKlar, sosyal girişimciler, üniversiteler, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerden paydaşların katıldığı etkinlikte proje ekibi fizibilite çalışmasının çıktılarını paylaştı. Çalışmaya dair ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

Ocak 2020