Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Ankara Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritalama Çalışması

Ankara Sosyal İnovasyon Ekosistemi haritalama çalışması, aktörler arası etkileşimi esas alan ekosistem yaklaşımının önemini ortaya koyma amacıyla yürütülüyor. Çalışma, sosyal girişimciler, bağışçılar/fon kuruluşları, sivil toplum/yurttaş sektörü, kamu sektörü, özel sektör ve üniversiteler gibi aktörler arası etkileşim ve işbirliğinin görselleştirilmesi ve ekosistemin iyi işleyen, kötü işleyen ya da eksik unsurlarının görünür kılınmasına odaklanıyor.

İstasyon TEDÜ’nün hazırladığı Ankara Sosyal İnovasyon Ekosistemi Haritalama çalışmasına linkten ulaşabilirsiniz.