Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Ortaklıklar

İstasyonTEDÜ sosyal girişimcilik ya da sosyal inovasyon alanında çalışan yerel, ulusal ve uluslararası ağların üye ve ortakları arasında yer alıyor.

 

İstasyonTEDÜ, Euclid Network üyesidir

Euclid Network, 2007 yılından bu yana, Avrupa ülkelerinde sosyal girişimcilik alanında çalışan kişi ve kurumları biraraya getiren profesyonel bir ağ kuruluşudur. İş dünyası, akademik çevreler, kamu sektörü ve toplum nezdinde, sosyal girişimcilikle ilgili sivil toplum kuruluşları, girişimci liderler ve araştırmalar konusunda bilgi yaygınlaştırma ve paylaşım faaliyetleri yürüten ağ, üyelerinin bilgi transferi gerçekleştirmesi ve ortak projeler geliştirebilmesi için birçok etkinlik düzenlemektedir. Ağın 22 üyesi arasında prestijli eğitim ve araştırma kurumları ile beraber sosyal girişimciler ve sivil toplum kuruluşları ile çalışan önemli şemsiye kuruluşlar yer almaktadır.

Daha ayrıntılı bilgi için: http://euclidnetwork.eu/ 

İstasyonTEDÜ, Vehbi Koç Vakfı ve Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu tarafından yürütülen "Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı" Projesi'nin ortaklarından biridir

AB Sivil Toplum Sektörü Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında desteklenen Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Projesi Türkiye’deki sosyal girişimcileri, bu alana ilgi duyan aktif vatandaşları, sivil toplum kuruluşlarını, sosyal girişimcilik alanında yer almak isteyen kamu kurumlarını ve özel kuruluşları bir araya getirmeyi hedefliyor. Proje sonunda kurulacak Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı Online Platformu ile sosyal girişimciler görünürlüklerini arttıracak fırsatlara erişebilecek, benzer alanlarda çaba gösteren diğer sosyal girişimcilerle biraraya gelebilecek, onları destekleyecek kamu kurumları ve özel kuruluşlarla bağlantı sağlayabilecek ve kapasitelerini geliştirecek insan ve bilgi kaynağına erişimleri kolaylaşacak.


İstasyonTEDÜ, British Council Yaratıcı Platformlar Değişim Programı‘nın bir parçasıdır

Yaratıcı Platformlar Değişim Programı, British Council’ın uluslararası ağlarıyla yerel platformları bir araya getirerek yeni bağlantılar ve fırsatlar yaratan bir programdır. Yaratıcı Platformlar’ın kurucuları ve yöneticileri diğer yaratıcı platformların deneyimlerinden faydalanır ve sahip oldukları iş modelleri, dünya görüşleri, değerler, hikâyeler ve projeler hakkında bilgiler paylaşır.

Daha ayrıntılı bilgi için: http://www.britishcouncil.org.tr/programmes/arts/creative-hubs-exchange

TED Üniversitesi, United Nations Sustainable Development Solutions Network (UN SDSN) üyesidir

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (UN SDSN), 2012 yılından beri BM Genel Sekreteri himayesinde faaliyet gösteriyor. SDSN, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG’ler) ve Paris İklim Anlaşması’nın uygulanması da dahil olmak üzere sürdürülebilir kalkınma için pratik çözümler geliştirmek üzere küresel bilimsel ve teknolojik uzmanlığı harekete geçirir. Ortak öğrenmeyi hızlandırmayı ve dünyanın karşı karşıya olduğu birbirine bağlı ekonomik, sosyal ve çevresel zorlukları ele alan entegre yaklaşımları teşvik etmeyi amaçlar. SDSN, Birleşmiş Milletler kuruluşları, çok taraflı finansman kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum ile yakın işbirliği içinde çalışır.

Daha ayrıntılı bilgi için: http://unsdsn.org/

TED Üniversitesi, United Nations Global Compact üyesidir

Kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifi olan United Nations Global Compact, küresel çapta şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 ilkeye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşabilmeleri için liderlik eder. UN Global Compact’ın Türkiye yerel ağı olan Global Compact Türkiye, sürdürülebilir kalkınma için sorumluluk alan şirketlerin yanı sıra aralarında sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve belediyelerin de yer aldığı çok paydaşlı üye yapısı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınması için bir gelişim, paylaşım ve işbirliği platformu sunar. Hem yerelde hem de küresel ölçekte iyi uygulamaların paylaşılması ve işbirliklerinin kurulması için bir buluşma noktası işlevi görür.

Daha ayrıntılı bilgi için: https://www.globalcompactturkiye.org/un-global-compact/