Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Bilgi Üretimi

İstasyonTEDÜ, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanlarına yönelik bilgi üretiyor, paylaşıyor.

Türkiye'de Sosyal Girişimlerin Durumu Raporu

British Council’ın 2009 yılında başlattığı ve 31 ülkede yürütülen Küresel Sosyal Girişim Programı kapsamında yayımlanan ‘Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu’ araştırma raporu, sosyal girişimlerin mevcut ölçeğine, kapsamına ve gelecek potansiyeline ışık tutuyor.

British Council ve İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi liderliğinde, TED Üniversitesi, Ashoka Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi, Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu, Mikado ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden oluşan bir konsorsiyum tarafından Ekim 2018’den bu yana yürütülen araştırmanın raporu, 3 Temmuz 2019’da yayımlandı.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Ankara Sosyal İnovasyon Ekosistemi

Ekosistem yaklaşımı, sistem, mekanizmalar, kurumlar ve kişiler arasındaki etkileşimi esas alan bir yaklaşım. Bütünü kavramayı ve güçlendirilmek istenen değerleri, dönüştürülmek istenen sosyal formasyonları, eksiklikleri, yığılmaları fark etmeyi kolaylaştırıyor. Bir ekosistem aktörünün ürettiği değerin kendi yörüngesinin dışına çıkabilmesi ve sistem seviyesinde dönüştürücü bir kuvvet haline gelebilmesi için ekosistem içindeki etkileşim ve işbirliği ağlarının güçlenmesi gerekiyor. Bunu yapabilmek için de farklı aktörlerin sistemdeki rollerini ve yerine getirdikleri işlevleri anlamak gerekiyor. İstasyon’da, aktörlerin fonksiyonlarına odaklanarak yürütülen ekosistem haritalama sürecini paylaşmak istedik.

Haritalama çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.