Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Kapasite Geliştirme

İstasyonTEDÜ farkındalık ve kapasite geliştirme adına çeşitli faaliyetler düzenliyor, ilgili etkinliklere konuşmacı olarak katılıyor, eğitim programları geliştiriyor.

Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı

İstasyonTEDÜ sosyal girişimcilik pratikleri ve iş modelleri, ekosistem yaklaşımı ve işbirliği modelleri, değişim teorisi ve sosyal etki ölçümü gibi modülleri içeren çeşitli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor.

İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Girişimcilik Eğitimi, 9.10.2019

Çalışma Grupları

TEDÜ öğrencileri, öğretim görevlileri ve çalışanlarının yanı sıra, sivil toplum, kamu, özel sektör, akademiden paydaş kişi ve kuruluşları biraraya getirerek ortak iş, proje, program geliştirmeye yönelik çalışma gruplarının oluşmasına önayak oluyor.