Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Kapasite Geliştirme

İstasyonTEDÜ farkındalık ve kapasite geliştirme alanında önemli faaliyetler yürütüyor, ilgili etkinliklere katkıda bulunuyor, eğitim programları geliştiriyor.

Sosyal Girişimcilik Eğitim Programı

İstasyonTEDÜ sosyal girişimcilik pratikleri ve iş modelleri, ekosistem yaklaşımı ve işbirliği modelleri, kamuda sosyal inovasyon ve sosyal etki yönetimi gibi modülleri içeren çeşitli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor.

İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Girişimcilik Eğitimi, Ekim 2019

Çalışma Grupları

İstasyonTEDÜ öğrencileri, öğretim görevlileri ve uzmanların yanı sıra, sivil toplum, kamu ve özel sektörden paydaş kişi ve kuruluşları biraraya getirerek ortak işler geliştirmeye yönelik çalışma gruplarının oluşmasına önayak oluyor.