Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Kamu Diyaloğu

İstasyonTEDÜ, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik alanlarında ekosistemin gelişimine katkı sunmak üzere Aralık 2016’dan beri kamu diyaloğu çalışmaları yürütüyor. Kamu kurumlarının ve politika yapıcıların yoğunlukta olduğu Ankara’da konumlanan İstasyon; bu kurumların uzman seviyesinde bilgilendirilmesi, uzmanlar ve diğer ekosistem aktörlerinin biraraya gelebileceği alanlar yaratılması ve politika geliştirilmesi için gerekli olan nitel ve nicel verilerin üretilmesi gibi çeşitli destekler veriyor. Bilgi ve deneyim paylaşımı amacıyla gerçekleştirilen kamu diyaloğu toplantıları Ankara Kalkınma Ajansı ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile beraber Sosyal Girişim Ankara Platformu üzerinden koordine ediliyor.