İstasyon TEDÜ

 

İstasyon TEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi, 8 Nisan 2016’da, çok fonksiyonlu bir ortak üretim mekanı olarak kuruldu. Bir fikir atölyesi, bir sosyal kuluçka merkezi, bir toplum merkezi, bir etkinlik merkezi ve bir ortak çalışma alanı olarak sosyal fayda odaklı aktörlerin bir araya geldiği bir etkileşim alanı olmayı öngörüyor. İstasyon'da hem TEDÜ'lülere hem de ilgili tüm kent paydaşlarına proje ve planlarını hayata geçirebilmeleri için kapasite geliştirme desteği sağlanıyor. İstasyon aynı zamanda Ankara'da sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkıda bulunmayı ve TED Üniversitesi’nin yenilikçi bir “şehir üniversitesi” olma vizyonu doğrultusunda üniversite-toplum etkileşiminin güçlendirilmesine destek olmayı amaçlıyor.

Sosyal inovasyon, mevcut sosyal sorunlara ve bu sorunları ortaya çıkaran nedenlere yönelik geliştirilen yenilikçi çözümlere verilen genel addır. Sosyal sorunlar ve onları ortaya çıkaran nedenlerin çok katmanlı ve karmaşık nitelikleri nedeniyle, sosyal inovasyon süreçleri birçok farklı alandan insanın ve kaynağın bir araya gelebileceği, ortak akıl, paylaşım ve dayanışma prensiplerinin uygulanabileceği yaratıcı angajman alanlarına ihtiyaç duyar. Sosyal inovasyon kamu sektörü, özel sektör ve yurttaş sektörü arasındaki sınırların ötesine geçmeyi mümkün kılan diyalog ortamlarında gelişir. Amaç tüm toplumun faydası için daha etkili, daha verimli, daha sürdürülebilir ve daha adil çözümler geliştirmektir.

İstasyon TEDÜ'de sanal bir tur yapmak isterseniz, şu linki tıklamanız yeterli: http://tm3.co/uRI2hI 

istasyon_tedu_tr_360