Sosyal Etki Çalışma Grubu

Sosyal Etki Çalışma Grubu, TED Üniversitesi ve ODTÜ'den akademisyenler, Sivil Düşün AB Program ofisinden ve TEPAV'dan uzmanlar ve TEDÜ İstasyon ekibi işbirliğinde oluşturulan katılıma açık bir gruptur. Sosyal etki ölçümlemesinde nitel ve nicel yöntemlerin yanı sıra farklı disiplinler ve sektörlerden aktörleri bir araya getirir. Sosyal fayda projelerinin yarattığı değişimin ölçümlemesi için göstergeler oluşturma ve metodoloji geliştirme çalışmaları sürdürür. Grup aylık periyotlarda bir araya gelmektedir.

Sosyal etki, bir proje/program/uygulama için yapılan maddi ve maddi olmayan kaynak yatırımının yarattığı sosyal değişimdir. Değişim sosyal, çevresel ya da ekonomik olarak ele alınır. Sosyal etki ölçümü ise proje/program/uygulamanın varsayılan değişimi yaratıp yaratmadığını anlamak amacıyla, bu uygulamanın etkilediği kişi ve grupların da (paydaş) sürece dahil edilerek değişimin kanıtlarının ortaya konması sürecidir. Daha fazla bilgi için bu alanda Türkiye’de önemli aktörlerden Koç Üniversitesi Sosyal Etki Forumu'nun Sosyal Etki Analizi online portalına göz atın.