Sosyal Çözüm Laboratuvarı

İstasyon TEDÜ üniversite ve toplum arasında işbirliği ile bilimsel bilginin sosyal çözümlere dönüşebilmesi ve Ankara'da sosyal inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi için, farklı aktörler ve sektörler arasında işbirliği modelleri yaratmayı hedefler. İlgili paydaşları harekete geçirebilecek ortak yaratım modellerinin tasarlanması, denenmesi ve uygulanması sürecinde sosyal sorunlara çözüm niteliğinde fikirler geliştirilmesi ve kolektif problem çözme kapasitesinin geliştirilmesi kaçınılmaz olacaktır.