Kurtuluş Parkı

Kurtuluş Parkı Belgesel Fotoğraf Çalışma Grubu

Çalışma ile ilk etapta parkın mevcut durumunu fotoğraflarla belgelemek hedeflenmektedir. Ardından parkın değişimini kayıt altına almaya devam edilmesi ve çalışmanın sonucunda görsel kayıtların sosyal etki ölçümü için araçsallaştırılması ve bu kayıtlar üzerinden bir ölçüm yöntemi geliştirilmesi amaçlanmaktadır.