Ortaklıklar

 

> İstasyon TEDÜ, Avrupa Sosyal İnovasyon Topluluğu ağının bir parçasıdır.

Avrupa Sosyal İnovasyon Topluluğu (SIC Europe), var olan sosyal inovasyon aktörlerini ve ağları geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefleyen bir programdır. Horizon 2020 desteği ile 12 üyeli bir konsorsiyum tarafından yürütülen bir projedir. Daha fazla bilgi için: https://www.siceurope.eu

> İstasyon TEDÜ, British Council Yaratıcı Platformlar Değişim Programı'nın bir parçasıdır.

Yaratıcı Platformlar Değişim Programı, British Council’ın uluslararası ağlarıyla yerel platformları bir araya getirerek yeni bağlantılar ve fırsatlar yaratan bir programdır. Yaratıcı Platformlar’ın kurucuları ve yöneticileri diğer yaratıcı platformların deneyimlerinden faydalanır ve sahip oldukları iş modelleri, dünya görüşleri, değerler, hikâyeler ve projeler hakkında bilgiler paylaşır. Daha fazla bilgi için: http://www.britishcouncil.org.tr/programmes/arts/creative-hubs-exchange