Ortaklıklar

> İstasyon TEDÜ, Euclid Network üyesidir.

Euclid Network, 2007 yılından bu yana, Avrupa ülkelerinde sosyal girişimcilik alanında çalışan kişi ve kurumları biraraya getiren profesyonel bir ağ kuruluşudur. İş dünyası, akademik çevreler, kamu sektörü ve toplum nezdinde, sosyal girişimcilikle ilgili sivil toplum kuruluşları, girişimci liderler ve araştırmalar konusunda bilgi yaygınlaştırma ve paylaşım faaliyetleri yürüten ağ, üyelerinin bilgi transferi gerçekleştirmesi ve ortak projeler geliştirebilmesi için birçok etkinlik düzenlemektedir. Ağın 22 üyesi arasında prestijli eğitim ve araştırma kurumları ile beraber sosyal girişimciler ve sivil toplum kuruluşları ile çalışan önemli şemsiye kuruluşlar yer almaktadır. Daha fazla bilgi için: http://euclidnetwork.eu/ 

> İstasyon TEDÜ, Avrupa Sosyal İnovasyon Topluluğu ağının bir parçasıdır.

Avrupa Sosyal İnovasyon Topluluğu (SIC Europe), var olan sosyal inovasyon aktörlerini ve ağları geliştirmeyi ve güçlendirmeyi hedefleyen bir programdır. Horizon 2020 desteği ile 12 üyeli bir konsorsiyum tarafından yürütülen bir projedir. Daha fazla bilgi için: https://www.siceurope.eu

> İstasyon TEDÜ, British Council Yaratıcı Platformlar Değişim Programı'nın bir parçasıdır.

Yaratıcı Platformlar Değişim Programı, British Council’ın uluslararası ağlarıyla yerel platformları bir araya getirerek yeni bağlantılar ve fırsatlar yaratan bir programdır. Yaratıcı Platformlar’ın kurucuları ve yöneticileri diğer yaratıcı platformların deneyimlerinden faydalanır ve sahip oldukları iş modelleri, dünya görüşleri, değerler, hikâyeler ve projeler hakkında bilgiler paylaşır. Daha fazla bilgi için: http://www.britishcouncil.org.tr/programmes/arts/creative-hubs-exchange