Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Hakkında

İstasyonTEDÜ Sosyal İnovasyon Merkezi, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosistemini geliştirmek üzere çalışan ve sosyal fayda odaklı aktörleri bir araya getiren çok işlevli bir ortak üretim alanı. İstasyonTEDÜ, bir fikir atölyesi, sosyal kuluçka merkezi, topluluk merkezi, etkinlik merkezi ve ortak çalışma alanı olarak 8 Nisan 2016’dan beri TED Üniversitesi’nde faaliyet gösteriyor. Sosyal girişimler ve sosyal fayda odaklı projeler için pilot aşamada bir Sosyal Kuluçka Programı sağlayan İstasyonTEDU aynı zamanda TEDÜ’lülere, ilgili kent paydaşlarına, sosyal girişimcilik ekosistemindeki çeşitli aktörlere proje ve planlarını hayata geçirebilmeleri için kapasite geliştirme desteği sağlıyor. İstasyonTEDÜ eğitimler vererek, kamu diyaloğu programları, araştırma projeleri yürüterek ekosistemi güçlendiren ve birleştiren aracılık faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Bugüne Kadar Neler Oldu?

0
Kuluçka'da yer alan ekip sayısı
0
Destek verilen ekip sayısı
0
Erişilen kişi sayısı
0
Kurulan işbirlikleri
0
Verilen eğitim sayısı
0
Düzenlenen etkinlik sayısı

İstasyonTEDÜ, Ankara’nın çok sayıda üniversiteye ve öğrenciye, devlet kurumları ve büyükelçiliklere ve pek çok sivil toplum kuruluşuna ev sahipliği yapması dolayısıyla Ankara’da konumlanıyor. Üniversitelerin araştırma yapan ve eğitim veren kurumlar olma rolünün ötesine geçip toplumsal meselelerin çözümü için bir sosyal çözüm merkezi işlevi görebileceğini düşünen İstasyonTEDÜ’nün toplumsal sorunları çözme amacı ile TEDÜ’nün yenilikçi bir şehir üniversitesi vizyonu örtüştüğü için ise TEDÜ’de konumlanarak, üniversite ve toplum arasındaki etkileşimin güçlendirilmesine destek oluyor.

Neden Ankara?

Disiplinler ve sektörler arasındaki sınırların ötesine geçmeyi mümkün kılan etkileşim ortamları yaratarak farklı aktörler arasında köprü kuruyor. Dönüştürücü etkiye sahip fikirler üretilmesi için alan yaratıyor. 

Yarattıkları ürün, hizmet ya da modellerle toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefleyen toplumsal fayda odaklı aktörler için bir sosyal kuluçka programı yürütüyor.

Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik potansiyelinin oluşturulması ve geliştirilmesi için, işbirlikleri kurarak projeler geliştiriyor. Bu alandaki araştırmalarda aktif rol oynuyor.