Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Incubators 4 Change

 

İstasyonTEDÜ’nün ortakları arasında bulunduğu Değişim için Kuluçkalar – Incubators 4 Change (I4C) Projesi, Erasmus+ Programı kapsamında, inovasyon için işbirliği ve iyi uygulamaların değişimi başlığı altında, Avrupa Birliği tarafından fonlanıyor. Projenin liderliğini Fransa’daki ESSEC Business School bünyesinde bulunan İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik Merkezi yürütüyor. Projenin diğer ortağı ise merkezi Viyana, Avusturya’da bulunan Social Impact Award. Projenin amacı sosyal girişimcilik destek mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesine, etkili kuluçka süreçlerinin tanımlanmasına, üniversite öğrencileri başta olmak üzere ekosistem aktörlerine sosyal girişimcilik kavramının ve pratiklerinin daha geniş bir perspektiften aktarılmasına katkı sunulması. 3 yıl sürmesi planlanan projenin 2022 yılının Eylül ayında tamamlanması öngörülüyor.

Proje kapsamında yapılan/yapılmakta olan çalışmalar ise şunlardır:
·     Avrupa ve MENA ülkelerinde kuluçka programlarının mevcut durumunun veriye dayalı şekilde ortaya konulması, ihtiyaçların belirlenmesi
·     Bütüncül bir sosyal girişimcilik eğitim modülü ve değerlendirme aracı oluşturulması
·     Proje ortaklarının ülkelerinde toplumsal cinsiyet eşitliği, engellilik, sosyal etki, vb. farklı perspektiflerden iyi örnek-vaka videolarının hazırlanması
·     Kuluçka programlarına seçim kriterlerine ilişkin şeffaf, adil ve kapsayıcı bir çerçeve oluşturulması
·     Kuluçka merkezlerinin sunabileceği finansal olmayan desteklere yönelik bir rehber hazırlanması