Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Ekiptekiler

Sinem Gökçe

Koordinatör

Sinem Gökçe Eylül 2018’den beri İstasyon ekibinde yer alıyor. Örgütsel davranış, yönetim, liderlik ve inovasyon konularında akademik yayınlar yaptı. Doktora uzmanlık alanı olan proje yönetiminin yanısıra devlet destekleri, yatırım fizibiliteleri, sektörel değerlendirmeler, pazar analizi, kamuda inovasyon ve girişimcilik alanlarında çalıştı. Bilkent Üniversitesi , Roketsan, ABİGEM, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi gibi kurumlarda görev aldı. Bir dönem kendi eğitim ve danışmanlık firmasını kurdu. Toplum Gönüllüleri ve SendeGel gibi sivil toplum kuruluşları için gönüllülük yaptı. Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden, yüksek lisans derecesini, ODTÜ Mühendislik Yönetimi’nden, doktorasını ise İnönü Üniversitesi’nden Yönetim ve Organizasyon alanında aldı.

Elif Muratoğlu

Etkileşim Koordinatörü

Lisans derecesini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Bölümü’nden alan Elif Muratoğlu İstasyon ekibine 2022 yılında katıldı. Regional Environmental Center (REC Türkiye), TMMOB Şehir Plancıları Odası, RKSoft ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda görev yaptı. Lise yıllarından bu yana Ankara Çocuk Hakları İl Komitesi, TMMOB ŞPO Öğrenci ve Kadın Komisyonları, Toplum Gönüllüleri Vakfı gibi kuruluşlarda gönüllü çalışmalar içinde yer aldı. OKA’da çalıştığı süre boyunca Eurodesk İrtibat Kişisi olarak gençlik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Yüksek lisans tezinde kentsel planların sosyal etkisinin ölçülmesi için bir çerçeve oluşturulması üzerine çalıştı. İlgi alanları içinde kent sosyolojisi, sosyal fayda odaklı yerel politika tasarımı ve stratejik mekânsal planlama bulunuyor.