Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Ekiptekiler

Sinem Gökçe

Koordinatör

Sinem Gökçe Eylül 2018’den beri İstasyon ekibinde yer alıyor. Örgütsel davranış, yönetim, liderlik ve inovasyon konularında akademik yayınlar yaptı. Doktora uzmanlık alanı olan proje yönetiminin yanısıra devlet destekleri, yatırım fizibiliteleri, sektörel değerlendirmeler, pazar analizi, kamuda inovasyon ve girişimcilik alanlarında çalıştı. Bilkent Üniversitesi , Roketsan, ABİGEM, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi gibi kurumlarda görev aldı. Bir dönem kendi eğitim ve danışmanlık firmasını kurdu. Toplum Gönüllüleri ve SendeGel gibi sivil toplum kuruluşları için gönüllülük yaptı. Lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği’nden, yüksek lisans derecesini, ODTÜ Mühendislik Yönetimi’nden, doktorasını ise İnönü Üniversitesi’nden Yönetim ve Organizasyon alanında aldı.

Ekin Keskin

Projeler Koordinatorü

Ekin Keskin Mayıs 2022’den beri İstasyon ekibinde yer alıyor. Kırsal kalkınma, tarımsal inovasyon, kümelenme ve inovasyon sistemleri konularında akademik yayınlar yaptı. Türkiye’de Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (ASAM), ODTÜ Tekpol, Uçan Süpürge Kadın Derneği gibi kurumlarda tam zamanlı ve UNDP ile FAO’da kısa dönem danışman olarak görev aldı. Doktora çalışması için gittiği UNU MERIT’in inovasyon odaklı farklı projelerinde Hollanda, Etiyopya (@ILRI), Kenya (@ILRI) ve Hindistan (@LINK)’da inovasyon ve kalkınma ağırlıklı konularda çalıştı. Uçan Süpürge’de başlayan toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı ve sivil topluma katkıda bulunma hassasiyeti ile Antes Vakfı ile Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı(Ankara Uluslararası Film Fest.)’nda Koordinatör ve Gökyüzü Sanatsal İyilik Vakfı (GÖKSİV)’nda gönüllü olarak destek verdi. Lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünde, yüksek lisans derecesini ODTÜ Bilim ve Teknoloji Politikası Çalışmaları’nda tamamladı.

Elif Muratoğlu

Etkileşim Koordinatörü

Lisans derecesini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini ODTÜ Kentsel Politika Planlaması ve Yerel Yönetimler Bölümü’nden alan Elif Muratoğlu İstasyon ekibine 2022 yılında katıldı. Regional Environmental Center (REC Türkiye), TMMOB Şehir Plancıları Odası, RKSoft ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda görev yaptı. Lise yıllarından bu yana Ankara Çocuk Hakları İl Komitesi, TMMOB ŞPO Öğrenci ve Kadın Komisyonları, Toplum Gönüllüleri Vakfı gibi kuruluşlarda gönüllü çalışmalar içinde yer aldı. OKA’da çalıştığı süre boyunca Eurodesk İrtibat Kişisi olarak gençlik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi. Yüksek lisans tezinde kentsel planların sosyal etkisinin ölçülmesi için bir çerçeve oluşturulması üzerine çalıştı. İlgi alanları içinde kent sosyolojisi, sosyal fayda odaklı yerel politika tasarımı ve stratejik mekânsal planlama bulunuyor.

Başak Şahan

Asistan

Başak Şahan Ekim 2021 den beri İstasyonTEDU ekibinde yer alıyor. Endüstriyel tasarım 2.sınıf öğrencisi. TED Alanya Kolejinde okuduğu yıllarda Ulusal Forum organizatörlüğü yapıp Bilimsel Projeler ve Deney kulübünde de çeşitli aktivitelerin planlanıp organize edilmesinde aktif rol aldı. Aynı zamanda tasarım alanında çeşitli yazılar yazıp eskizlerini paylaştığı bir ürün tasarımı blogunun sahibi. Sosyal girişimciliğe ilgisi lise yıllarında “WeWALK” projesini görüp araştırmasıyla başladı.

Didem Taştan

Asistan

Didem Taştan Ekim 2021 den beri İstasyonTedu ekibinde yer alıyor. Psikoloji 4. sınıf öğrencisidir. 2017 yılından beri Türk Eğitim Derneği Tam Eğitim Burslular Ankara grubunda, kendi gibi burslu öğrencilerle birlikte çok sayıda sosyal sorumluluk projesinde yer aldı. 2019 yılında Kütüphanesi olmayan okullara kitap desteği sağlama amacında olan Askıda Kütüphane projesinde gönüllü oldu. Şu an Türk Eğitim Derneği’nin devraldığı önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan, Ted burslularına fon oluşturan Bin Turna Bir Umut projesinde yer aldı. 2020 yılında Sosyal Ben Vakfı’nda e-gönüllülük yaptı. İnsan hakları, kadına karşı şiddet, toplumsal cinsiyet eşitliği ilgi alanlarıdır.