Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr


Ekosistem Geliştirme

Toplumsal meseleleri dert edinen, çözüm için bir fikri olduğunu düşünen herkesi potansiyel birer sosyal girişimci olarak değerlendiren İstasyonTEDÜ, farklı disiplinlerden toplumsal fayda odaklı işler yapan aktörleri, kurumları yan yana getiriyor. Üniversiteleri toplumsal meselelerin çözümü için bir sosyal çözüm merkezi olarak gören İstasyon, yenilikçi bir şehir üniversitesi olmayı amaçlayan TEDÜ’de konumlanarak, üniversite ve toplum arasındaki etkileşimin güçlendirilmesine destek oluyor. İstasyonTEDÜ etkinlikler, seminerler düzenleyerek, eğitimler vererek, kamu diyaloğu programları ve uygulamalı araştırma projeleri yürüterek sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ekosistemini güçlendiren ve birleştiren aracılık faaliyetleri gerçekleştiriyor.