Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Eğitimler

İstasyonTEDÜ sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon alanlarına yönelik çeşitli eğitim programları sağlıyor. Eğitimlerin sonunda katılımcılara uygulanan anket geri bildirimleri doğrultusunda program içerikleri geliştiriliyor.

Eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için istasyon@tedu.edu.tr adresine mail atabilirsiniz.

Eğitim Programları

İstasyonTEDÜ’nün sağladığı eğitimler

-Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon: Kavram, Bağlam ve Uygulama
-Sosyal İnovasyon ve Yenilikçi Düşünme Araçları
-Sosyal İnovasyon ve Ekosistem Bakış Açısı
-Vaka Çalışmaları I: Türkiye’den Sosyal İnovasyon/ Girişimcilik Vaka Çalışmaları
-Vaka Çalışmaları II: Dünyadan Sosyal İnovasyon/ Girişimcilik Vaka Çalışmaları
-Kamuda Sosyal İnovasyon: İyi Uygulamalar ve İşbirliği Örnekleri
-Kamu ve Sosyal İnovasyon: Politika Boyutu ve Stratejiler
-Sistem Seviyesinde Düşünmek: Sistem Haritalaması
-Sistem Yaklaşımı: Paydaş Angajmanı
-Takım Oluşturma, Topluluk Oluşturma, Hedef Kitleye Erişim
-Değişim Teorisi Yöntemi
-Sosyal Finansman

Paydaşlar aracılığıyla sağlanan eğitimler

-Sosyal Fayda Odaklı Üretim
-Sosyal Etki I: Neyi dikkate almalı? Nasıl Ölçmeli?
-Sosyal Etki II: Yönetim
-Tasarım Odaklı Düşünme Atölyesi
-Dijital Hikaye Anlatıcılığı

Programı başarı ile tamamlayan bir katılımcı,

1. Sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyona dair temel kavramları tanımlar; bağlamlar ve trendler konusunda bilgi edinir ve sosyal inovasyon pratiklerini diğer pratiklerden ayırt eder.
2. Sosyal etki yönetimi konusunda analitik bir çerçeve oluşturur.
3. Sosyal sorunlara yaklaşımda ekosistem ve karşılıklı bağımlılık çerçevesinde hedef kitle ve paydaş gruplarını çok katmanlı ve ilişkisel olarak tanımlar.
4. İşbirliği, etkileşim, topluluk ve takım çalışmalarında organizasyonel davranışları tanımlar, kolektif çalışma stratejileri geliştirir/uygular.
5. Hikaye anlatıcılığının sosyal değişim yaratmak konusundaki rolünü kavrayıp, iletişim ve angajman çalışmalarında temel ilkelerini uygular.
6. Kurumu ile ilgili sosyal inovasyon uygulamalarına yönelik fikir geliştirir.
7. Sosyal girişim ve sosyal inovasyon sektörünü ve
sosyal finansman pazarını tanımlar, ekosistem yapısına uygun yöntemler ve stratejiler hakkında bilgi sahibi olur ve sosyal finansman araçlarının farklılıklarını ayırt eder.
8. Tasarım-odaklı düşünme tarzını bir uslamlama ve birlikte üretim biçimi olarak uygulayarak yenilikçi çözümler üretme konusunda test/pilot uygulamalarla bilgisini pekiştirir.