Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Çalışmalar

Disiplinler ve sektörler arasındaki sınırların ötesine geçmeyi mümkün kılan etkileşim ortamları yaratarak farklı aktörler arasında köprü kuruyor. Dönüştürücü etkiye sahip fikirler üretilmesi için alan yaratıyor. 

Yarattıkları ürün, hizmet ya da modellerle toplumsal sorunlara sürdürülebilir çözümler üretmeyi hedefleyen toplumsal fayda odaklı aktörler için bir sosyal kuluçka programı yürütüyor.

Sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik potansiyelinin oluşturulması ve geliştirilmesi için, işbirlikleri kurarak projeler geliştiriyor. Bu alandaki araştırmalarda aktif rol oynuyor.