Daha ayrıntılı bilgi için istasyon@tedu.edu.tr

Ankara Sosyal İnovasyon Ekosistemi

Posted in Genel
Ankara Sosyal İnovasyon Ekosistemi

Ekosistem yaklaşımı, sistem, mekanizmalar, kurumlar ve kişiler arasındaki etkileşimi esas alan bir yaklaşım. Bütünü kavramayı ve güçlendirilmek istenen değerleri, dönüştürülmek istenen sosyal formasyonları, eksiklikleri, yığılmaları fark etmeyi kolaylaştırıyor. Bir ekosistem aktörünün ürettiği değerin kendi yörüngesinin dışına çıkabilmesi ve sistem seviyesinde dönüştürücü bir kuvvet haline gelebilmesi için ekosistem içindeki etkileşim ve işbirliği ağlarının güçlenmesi gerekiyor. Bunu yapabilmek için de farklı aktörlerin sistemdeki rollerini ve yerine getirdikleri işlevleri anlamak gerekiyor. İstasyon’da, aktörlerin fonksiyonlarına odaklanarak yürütülen ekosistem haritalama sürecini paylaşmak istedik.

1: Tarama ve Anlamlandırma

İlk etapta ekosistem analizi yapan uluslararası çalışmalara yönelik literatür taraması yapıldı. Bir aktörler listesi oluşturmak yerine, hangi aktörün hangi işlevi yerine getirerek ekosisteme katkı sunduğu ya da kendi varlığıyla ekosistem içinde hangi mekanizmaları harekete geçirdiği sorusu bu tarama sırasında oluştu. Ekosisteme dair işlev/fonksiyon kategorilendirmesi yapmak en zorlu mesele oldu. Sonuçta ortaya şu işlevler listesi çıktı:

  • Kapasite geliştirme
  • Fon sağlama
  • Hukuki düzenleme
  • Aracı/hızlandırıcı/kuluçka/kolaylaştırıcı
  • Araştırma/bilgi üretimi
  • Sosyal girişimcilik/sosyal inovasyon
  •  

Haritalama çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.